„ASTAR ABR” ALEKSANDER JĘDRZEJOWSKI, ROBERT DZIENDZIEL SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie nowych produktów i usług wpływających na zmianę profilu działalności spółki.”


Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji innowacyjnej kolumny dezynfekcyjnej oraz rozpoczęcie świadczenia usług cięcia laserem. Projekt obejmuje zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Działania mają prowadzić zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa, zmiany profilu działalności i generowania przychodu z innych produktów i usług niż oferowanych dotychczas. W efekcie nastąpi wzrost konkurencyjności spółki i powstanie nowe stanowisko pracy.

Wartość projektu: 1 157 430,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 799 850,00 PLN

Skip to content